Elektroservice Hallingdal Installasjon AS ønsker innspill til klima- og miljøarbeidet

Elektroservice Hallingdal Installasjon AS skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig.

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet. Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Elektroservice Hallingdal Installasjon AS i årene fremover.

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos Elektroservice Hallingdal Installasjon AS
Send forslag til post@ehi.no

Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn.

Vennlig hilsen

Geir Treverket Hovda
Daglig leder/miljøfyrtårnansvarlig
Elektroservice Hallingdal Installasjon AS

 

Pin It on Pinterest