Åpenhetsloven

Åpenhetsloven i Norge tredde i kraft 1. juli 2022, med krav til påfølgende rapportering av funn og tiltak sommeren 2023.
Ansvarligheten i virksomheten for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er forankret i virksomhetens etiske retningslinjer og vi følger kjeden sin innkjøpspolicy.

Internt i virksomheten har vi kontroll på at våre etiske retningslinjer følges og dermed også grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Kartleggingsbehovet ligger videre mot våre samarbeidspartnere og leverandører. For å kartlegge dette valgte vi oss ut de største samarbeidspartnerne og leverandørene basert på omsetning. I juni 2023 utførte vi en aktsomhetsvurdering av de aktørene vi fant som våre største og mest betydelige samarbeidspartnere og leverandører.

Gjennom disse aktsomhetsvurderingene avdekket vi ingen faktiske negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til virksomheten. Aktsomhetsvurderinger er en løpende prosess og eventuelle negative konsekvenser må avdekkes og følges opp. Vi vurderer eventuelle tiltak for å stoppe eller begrense om faktiske negative konsekvenser avdekkes.

Last ned dokument:

Redegjørelse åpenhetsloven (EHI Juni 2023)

Pin It on Pinterest