Informasjon til samarbeidspartnere

Elektroservice Hallingdal Installasjon AS skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig.

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet.  Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Elektroservice Hallingdal Installasjon AS i årene fremover.

 

Planer for klima- og miljøarbeidet

Overordnet sett er det policy(er) for klima, miljø og arbeidsmiljø som leder arbeidet:

«Vi skal innrette vår praksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning. Vi skal ha rutiner som sikrer bærekraft igjennom innkjøp, gjenbruk, gode arbeidsforhold og høy grad av miljøbevissthet hos våre ansatte»

Vi skal tilby miljøvennlige løsninger og som bidrar til FN’s bærekraftmål

Alle våre ansatte skal være kjent med våre miljømål

 

Miljøpolicyen følges opp med konkrete mål:

I vår policy har vi en handlingsplan hvor vi har satt mål, tiltak og ansvar for vesentlige og viktige miljøaspekter. Vår handlingsplan og mål fremkommer også i den årlige innrapportering til ledelsen og i innrapporteringen til Miljøfyrtårn.

  • Trivsel, trygghet og kompetanse
  • Våre leverandører skal sertifiserer seg
  • Nye og bedre avfallsrutiner
  • Fokus på̊ energisparing og rapportering av forbruk
  • Gode rutiner på transport
  • Gjennomgå våre miljøaspekter og mål

 

For å nå målene skal det gjennomføres følgende tiltak:

 

Tiltak: Trivsel, trygghet og kompetanse!
Vi har fokus på trivsel og trygghet og skal ha en proaktiv holdning til det å fremme faglig og personlig utvikling for alle ansatte. Minst årlig samtaler om mål og utvikling.Vårt mål er å ha 3 % sykefravær.

 

Ansvar: Ledelsen og ansatte

 

Tiltak: Våre leverandører skal sertifiserer seg.

Vi skal ta hensyn til miljø når vi kjøper inn og forbruker, og ha gode rutiner for våre innkjøp.

Mål er at minst 70% av våre viktigste leverandører er sertifisert.

Minst 50 miljøvennlige produkter pr. år.

Ansvar: Miljøfyrtårnansvarlig og avdelingene

 

Tiltak: Nye og bedre avfallsrutiner.

Vi skal ha rett håndtering av avfall og gjenbruk.

Vi skal ha sorteringsgrad på 70%

Ansvar: Miljøfyrtårnansvarlig og avdelingene

 

Tiltak: Fokus på̊ energisparing og rapportering av forbruk

Vi skal arbeide kontinuerlig med energieffektivitet.

Vårt mål er å redusere forbruket med 10%.

Ansvar: Miljøfyrtårnansvarlig og avdelingene

 

Tiltak: Gode rutine på transport.

Reiseaktiviteten begrenses, og miljø skal alltid vurderes.

TEAMS/telefonmøter skal brukes når dette er hensiktsmessig.

Vi skal redusere transport med 10 %.

Ansvar: Ledelsen og ansatte

 

Tiltak: Gjennomgå våre miljøaspekter og mål.

Gjennomgå våre mål jevnlig for å sikre kontinuerlig forbedring.

Sikre god forankring i alle nivåer av virksomheten.

Minst en gang pr år. ha et fellesmøte hvor dette er tema.

Ledelsen skal minst årlig vurdere måloppnåelse og sette nye mål.

Ansvar: Miljøfyrtårnansvarlig og avdelingene

 

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos Elektroservice Hallingdal Installasjon AS

Send forslag til post@ehi.no

Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn,

 

Vennlig hilsen

Geir Treverket Hovda

Daglig leder/miljøfyrtårnansvarlig

Elektroservice Hallingdal Installasjon AS

Relatert informasjon

Vi støtter

Vi støtter

Vi støtter lokal idrett, kultur og næring Noen av de vi sponser per dags dato:

Smarte hytter

Smarte hytter

Full kontroll på varmen Hvis du går til anskaffelse av en smarthus-løsning trenger du aldri å fryse hjemme. Du kan nemlig styre varmen i boligen din...

Lysstyring

Lysstyring

Smarthus gir deg full kontroll Blant de fremste fordelene med et smarthus, finner vi muligheten til å styre alt av lys fra enten smarttelefonen...

Pin It on Pinterest